Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
  • Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ: 66 τίτλοι
Διεύθυνση
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Ζωγράφου
Τηλέφωνο
210 7723821
Fax
210 7721127
Email
ntuapres@central.ntua.gr