Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιεροψαλτών "Ρωμανός ο Μελωδός & Ιωάννης ο Δαμασκηνός"
  •  
  • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιεροψαλτών "Ρωμανός ο Μελωδός & Ιωάννης ο Δαμασκηνός": 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Σολωμού 29
106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3823777
Fax
Email
Website