Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
  •  
  • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0 τίτλοι
Διεύθυνση
Αιγαίου Πελάγους 1-3
153 41 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο
210 6082791 , 210 6016364
Fax
Email
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες