Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος "Ιωάνης o Βαπτιστής"
  • Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος "Ιωάνης o Βαπτιστής": 19 τίτλοι
Διεύθυνση
Χριστοκοπίδου 12,
105 54 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3212713
Fax
210 3212107
Email