Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004
  • Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004: 23 τίτλοι
Διεύθυνση
Φιλικής Εταιρείας & Ιωλκού 8,
142 34 Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο
210 2004251 , 210 2004237
Fax
210 2004064
Email