Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Λευκιμμαίων (Ο.Π.Α.ΔΗ.Λ.)
  • Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Λευκιμμαίων (Ο.Π.Α.ΔΗ.Λ.): 3 τίτλοι
Διεύθυνση
21ης Μαρτίου 249 Λευκίμη,
490 80 Κέρκυρα
Τηλέφωνο
26620 24646
Fax
Email