Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Λευκιμμαίων (Ο.Π.Α.ΔΗ.Λ.)
  •  
  • Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Λευκιμμαίων (Ο.Π.Α.ΔΗ.Λ.): 3 τίτλοι
Διεύθυνση
21ης Μαρτίου 249 Λευκίμη
490 80 Κέρκυρα
Τηλέφωνο
26620 24646
Fax
Email
Website