• Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.): 182 τίτλοι
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 26-28,
105 63 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3748300 , 210 3748382
Fax
210 3226224
Email
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά