Όμιλος Μελέτης Ιστορίας και Κοινωνίας (Ο.Μ.Ι.Κ.)
  • Όμιλος Μελέτης Ιστορίας και Κοινωνίας (Ο.Μ.Ι.Κ.): 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Νοταρά 39,
106 83 Αθήνα
Τηλέφωνο
Fax
Email
omilosmeletis@yahoo.gr