Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας και Παιδείας
  •  
  • Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας και Παιδείας: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Γ. Χατζιδάκη 21
11141 Αθήνα
Τηλέφωνο
6977415801
Fax
210 8029313
Email
adamopoulosadam@gmail.com
Website
Ιστορικό
Το Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας και Παιδείας, σε συνεργασία τόσο ελληνικά Πανεπιστήμια αλλά και με Πανεπιστήμια του εξωτερικού οργανώνει κατ’ έτος (αδιάλειπτα απο το 1989) Διεθνή Συμπόσια Φιλοσοφίας στον Πύργο της Ηλείας και στην Αρχαία Ολυμπία με επίκαιρες και σχετικές με τη φιλοσοφική και πολιτιστική κληρονομιά θεματικές.
Στα Συμπόσια και στις εκδηλώσεις του, εκτός από τους συναδέλφους συνέδρους και τη μεγάλη συμμετοχή του κοινού, λαμβάνουν μέρος μεταπτυχιακοί φοιτητές από τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Πατρών, Κύπρου και από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα εν λόγω Συμπόσια δύνανται να θεωρηθούν πρωτοποριακά κατά τούτο, ότι δηλαδή αποβλέπουν στην κάλυψη ενός μεγάλου φάσματος θεμάτων και δραστηριοτήτων. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα κατ’ έτος πραγματοποιούμενα Συμπόσια αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την εμπέδωση του ειρηνικού πνεύματος και συνεργασίας μεταξύ των λαών μιας ευαίσθητης πολιτικά περιοχής της Ευρώπης με πρόσφατη εμπόλεμη ιστορία. Παράλληλα με τις εργασίες των Συμποσίων διεξάγεται Δίγλωσσα Διεθνή Σεμινάρια Φιλοσοφίας που απευθύνονται τόσο σε επιστήμονες και φοιτητές όσο και σε απλούς πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα φιλοσοφικά, παιδευτικά, και πολιτιστικά.
Παράλληλα με τα εν λόγω Συμπόσια και Σεμινάρια το Κέντρο μας έχει αναλάβει την έκδοση επιστημονικών εντύπων, με άρθρα από επιφανείς επιστήμονες από διάφορα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, τέτοια όπως: α) Η επιστημονική ετήσια έκδοση Φιλοσοφίας και Διεπιστημονικής έρευνας Skepsis (το οποίο αποτελεί ξενόγλωσση έκδοση) και β) η περιοδική έκδοση ολιστικής φιλοσοφίας "ΞΕΝΟΦΩΝ".
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες