Νέα Εκδοτική
  •  
  • Νέα Εκδοτική: 3 τίτλοι
Διεύθυνση
Λεωφ. Μ. Αλεξάνδρου 275 & Ρέας
133 41 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 6797051
Fax
211 2686517
Email
syiannatos@yahoo.com