Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος
  •  
  • Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος: 25 τίτλοι
Διεύθυνση
Ακτή Θεμιστοκλέους, Μαρίνα Ζέας
135 47 Πειραιάς
Τηλέφωνο
210 4516264 , 210 4286959
Fax
210 4512277
Email
nme@ath.forthnet.gr
Website