Μπίμπης Στερέωμα
  • Μπίμπης Στερέωμα: 238 τίτλοι
Διεύθυνση
Εγνατίας 108,
546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 274313
Fax
Email
besparisp@gmail.com