Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων
  • Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων: 4 τίτλοι
Διεύθυνση
Πλατεία Αγ. Μάρκου 15,
291 00 Ζάκυνθος
Τηλέφωνο
26950 48982
Fax
Email
musol@otenet.gr