• Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: 581 τίτλοι
Διεύθυνση
Θουκυδίδου 13,
105 58 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3221335 , 210 3221337
Fax
210 3245089
Email
miet2@otenet.gr