Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς
  •  
  • Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς: 20 τίτλοι
Διεύθυνση
Αργυρουπόλεως 48
551 31 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 418922
Fax
2310 415060
Email
epoptika@gmail.com
Website