• Μεταίχμιο: 5917 τίτλοι
Διεύθυνση
Ιπποκράτους 118,
114 72 Αθήνα
Τηλέφωνο
211 3003500 , 210 3615780
Fax
211 3003562
Email
metaixmio@metaixmio.gr