Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
  • Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο: 137 τίτλοι
Διεύθυνση
Φειδίου 14-16,
106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 5247584
Fax
210 5227177
Email
marxistiko@yahoo.gr
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες