Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
  • Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: 32 τίτλοι
Διεύθυνση
Εγνατίας 154,
546 36 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 240002 , 2310 281212
Fax
2310 281567
Email
mmcart@mmca.org.gr