Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
  •  
  • Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ): 61 τίτλοι
Διεύθυνση
Αμερικής 11
106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3676400 , 210-3676300
Fax
210 3611136
Email
kepe@kepe.gr
Website