Κέντρο Πολιτισμού Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
  • Κέντρο Πολιτισμού Νομαρχίας Θεσσαλονίκης: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
,
Τηλέφωνο
2310 589172
Fax
Email
kepothe@otenet.gr