Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση»
  • Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων «Χάρη Τζο Πάτση»: 227 τίτλοι
Διεύθυνση
Πανεπιστημίου 62,
106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3841040 , 210 3841050
Fax
210 3841050
Email
info@patsis.net