Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού
  •  
  • Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού: 5 εγγραφές
Διεύθυνση
Κάνιγγος 2
106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3825821 , 210 3847473
Fax
210 3847473
Email
faruktuncay@yahoo.com