Κανταρτζής Νικόλαος Α.
  • Κανταρτζής Νικόλαος Α.: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Γιάννη Αγγέλου 18,
542 50 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 314175 , 2310 473186
Fax
Email
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά