Ινστιτούτο Ψυχολογίας και Υγείας
  • Ινστιτούτο Ψυχολογίας και Υγείας: 6 τίτλοι
Διεύθυνση
Έδισσον 6
544 60 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 851343
Fax
Email
ipsy@otenet.gr
Website