Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων
  •  
  • Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων: 31 τίτλοι
Διεύθυνση
Σταδίου 24
105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3312253 , 210 3312253
Fax
210 3312033
Email
itep@otenet.gr
Website