Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
  • Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου: 42 τίτλοι
Διεύθυνση
Επιδαύρου και Αρτέμιδος 6,
151 25 Αθήνα Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλέφωνο
210 6875300
Fax
210 6854270
Email
ClasseActive@ilsp.gr