Ιερόν Ησυχαστήριον Μοναζουσών "Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος"
  • Ιερόν Ησυχαστήριον Μοναζουσών "Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος": 15 τίτλοι
Διεύθυνση
Σουρωτή, Βασιλικά,
570 06 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
23960 41320
Fax
23960 41594
Email