Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή
  • Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή: 2 τίτλοι
Διεύθυνση
Μπαλή,
741 00 Ρέθυμνο
Τηλέφωνο
28340 94274
Fax
Email