Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή "Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης"
  • Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή "Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης": 8 τίτλοι
Διεύθυνση
,
145 65 Άγιος Στέφανος Αττική
Τηλέφωνο
210 8140445
Fax
210 6219697
Email