Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών
  • Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών: 36 τίτλοι
Διεύθυνση
Λυκαβηττού 2,
106 71 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3636026 , 210 3638461
Fax
210 3629352
Email
imm@hol.gr