Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης
  • Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Ερατοσθένους 15,
116 35 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7565727 , 210 7565727
Fax
210 7567726
Email
ikm@ikm.gr
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά