Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας
  •  
  • Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας: 3 τίτλοι
Διεύθυνση
Ιωάννου Γενναδίου 14
115 21 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7640303 , 210 7277937
Fax
210 7640303
Email
ibyzmusic@ecclesia.gr