Ιδιωτικός Οργανισμός Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων (Ι.Ο.Ε.Δ.Β.)
  • Ιδιωτικός Οργανισμός Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων (Ι.Ο.Ε.Δ.Β.): 18 τίτλοι
Διεύθυνση
Κυθήρων 3,
546 38 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 216328 , 2310 857027
Fax
Email