Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας
  • Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας: 318 τίτλοι
Διεύθυνση
Μικράς Ασίας 70,
115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7706549 , 210 7789753
Fax
210 7707631
Email
medbooks@litsas.gr