Ζήτα Ιατρικές Εκδόσεις
  • Ζήτα Ιατρικές Εκδόσεις: 55 τίτλοι
Διεύθυνση
Μικράς Ασίας 76,
115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 9942382 , 210 7798654
Fax
210 9940317
Email
zitamed@otenet.gr