Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Σόλωνος 19
106 71 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3631775
Email
info@emelist.gr
Website