Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 (Ε.Δ.Ι.Α.)
  •  
  • Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 (Ε.Δ.Ι.Α.): 7 τίτλοι
Διεύθυνση
Στουρνάρη 53
104 32 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 5225526
Fax
210 5232426
Email
Website