Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 13 τίτλοι
Διεύθυνση
Γκλαβάνη & 28ης Οκτωβρίου,
382 21 Βόλος
Τηλέφωνο
24210 74996 , 24210 74889
Fax
24210 74876
Email
elpol@ece.uth.gr
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά