Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου
  • Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου: 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Βασ.Σοφίας 25,
106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7220875
Fax
210 7215128
Email
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά