Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)
  • Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.): 1 τίτλοι
Διεύθυνση
Ξενίας 16 & Έβρου,
115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7491360
Fax
210 7491249
Email
Βιβλιοπαραγωγή ανα έτος
Θέματα και Λέξεις κλειδιά