Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.)
  • Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.): 131 τίτλοι
Διεύθυνση
Αγίου Ανδρέου 5,
105 56 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3250378 , 210 3211149
Fax
210 3213667
Email
info@elia.org.gr