Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
  •  
  • Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ): 12 τίτλοι
Διεύθυνση
Βασ. Σοφίας 49
106 76 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7257110 , 210 7257111
Fax
210 7257114
Email
eliamep@eliamep.gr
Website