• Εκδόσεις Παπαδόπουλος: 2655 τίτλοι
Διεύθυνση
Καποδιστρίου 9,
144 52 Μεταμόρφωση Αττική
Τηλέφωνο
210 2846074-5 , 210 2816134
Fax
210 2817127
Email
info@epbooks.gr