Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά
  • Εκδόσεις Μαρία Δ. Ψαθά: 15 τίτλοι
Διεύθυνση
Δημητρίου Ψαθά και Βίτσι Γράμμου,
152 37 Φιλοθέη
Τηλέφωνο
210 6825244 , 210 6825553
Fax
210 6825553
Email