Εκδόσεις Κωσταρά
  • Εκδόσεις Κωσταρά: 41 τίτλοι
Διεύθυνση
Αγ. Σοφίας 130,
104 44 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 5157241
Fax
210 5157242
Email
ekdoseis.kostaras@gmail.com