Εκδόσεις Γέρου
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Βαλτινών 24
114 73 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 6466201
Email
educationgerou@tee.gr
Website