Άγγελος Αθ. Αλτιντζής
  • Εκδόσεις Αθανασίου Αλτιντζή: 74 τίτλοι
  • Εκδόσεις Τρίλιζα: 0 τίτλοι
Διεύθυνση
Καμβουνίων 2-4,
546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 221529, 2310 795928
Fax
Email
angelos@altintzis.gr