Εκδόσεις Post Script
  • Εκδόσεις Post Script: 10 τίτλοι
Διεύθυνση
Γ. Θεολόγου 23 Β,
114 71 Αθήνα
Τηλέφωνο
213 0032633 , 6947 825725
Fax
Email
tmalliaris@gmail.com