Εκδόσεις Ius
  • Εκδόσεις Ius: 16 τίτλοι
Διεύθυνση
Ι. Δέλιου 3,
546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 228170
Fax
2310 228170
Email